Perjanjian Kerjasama Pendirian Mall Pelayanan Publik

1. Mall Pelayanan Publik Surakarta Buka
2. Mall Pelayanan Publik Pati Buka
3. Mall Pelayanan Publik Batang Buka
4. Mall Pelayanan Publik Jepara Buka